Hrvatski sabor proglasio je 6. lipnja Danom osoba s duševnim smetnjama. Riječ je o ranjivoj skupini našeg društva, izloženoj predrasudama i stigmatizaciji, ali i cijelom nizu problema u ostvarivanju ljudskih prava.

Na probleme osoba smještenih u psihijatrijskim ustanovama upozorila je pučka pravobraniteljica Lora Vidović u Izvješću za 2017. godinu. Tako je, primjerice, nastavljena praksa naplate dijela troškova prisilnog zadržavanja ili liječenja, osobama koje boluju od akutnih psihijatrijskih bolesti, a nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje. Riječ je o pacijentima čija dijagnoza nije u odluci HZZO-a o popisu dijagnoza za čije su liječenje troškovi u cijelosti pokriveni obveznim zdravstvenim osiguranjem.

Naime, prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, HZZO u cijelosti plaća liječenje samo kroničnih psihijatrijskih bolesti, ne i akutnih, što je u situacijama prisilnog zadržavanja i smještaja nedopustivo. Zato je pravobraniteljica u nekoliko zadnjih izvješća tražila izmjenu Zakona, kako bi se troškovi u cijelosti pokrivali iz obveznog zdravstvenog osiguranja, bez obzira na dijagnozu. No, to još uvijek nije učinjeno, pa je dio pacijenata doveden u apsurdnu situaciju da im se naplaćuje sudjelovanje u troškovima liječenja, koje ne mogu prekinuti svojom voljom.

Više informacija o stanju ljudskih prava osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama možete pronaći ovdje, a preporuke za njihovo uklanjanje ovdje.