Pozdravljajući uvođenje mogućnosti da liječničke ordinacije mogu izvoditi CRP pretrage, pučka pravobraniteljica Lora Vidović predložila je, u javnom savjetovanju o nacrtu Pravilnika o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama, Ministarstvu zdravstva da razmotri mogućnost da certificirani uređaj za njeno izvođenje bude obvezan dio opreme za sve liječničke ordinacije.

Otvaranje mogućnosti liječničkim ordinacijama da uvedu ovu brzu pretragu svakako je korisno, jer širi dostupnost laboratorijskih pretraga pacijentima, što je iznimno važno u područjima Hrvatske gdje ne postoje laboratoriji koji rade vikendom, odnosno gdje primarna dijagnostika nije na raspolaganju u svako doba, zbog čega može doći i do neželjenih tragičnih posljedica prilikom liječenja. Međutim, popis pretraga je dobrovoljne naravi, te se ovom mjerom neće postići jednaka dostupnost zdravstvene skrbi svim građanima.

Pučka pravobraniteljica stoga je predložila Ministarstvo zdravstva da razmotri mogućnost propisivanja obveze da sve liječničke ordinacije primarne zdravstvene zaštite budu opremljene certificiranim uređajem za izvođenje CRP pretrage, što je moguće napraviti izmjenom pravilnika koji propisuje minimalne uvjete u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Također, u svojim godišnjim izvješćima Hrvatskom saboru, redovito ukazuje na nejednaku dostupnost zdravstvenih usluga u RH, napominjući da se ustavno pravo na zdravstvenu zaštitu, njena dostupnost, sveobuhvatnost, kontinuiranost i cjeloviti pristup na primarnoj razini, moraju poštivati bez obzira na cijenu.