Pučka pravobraniteljica uputila je 30. listopada Ministarstvu pravosuđa mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. U svom je mišljenju podržala snažnije kontrolne mehanizme u vezi instituta prisilnog smještaja u psihijatrijske ustanove, u odnosu na važeći Zakon, kao i stavljanje odluke o smještaju osoba s duševnim smetnjama koje nisu sposobne dati pristanak, pod sudsku kontrolu.

Također je predložila da se u Nacrtu Zakona definicija pristanka doradi kako bi se podrazumijevao informirani pristanak, da se propiše zabrana primjene elektrokonvulzivnog liječenja prema djetetu s duševnim smetnjama, skrati rok u kojem je sudac dužan posjetiti i informirati osobu prisilno zadržanu u psihijatrijskoj ustanovi te određene izmjene u vezi postupanja prema osobi, nakon što je otpuštena iz ustanove, u vezi mjera prisile te dodatnog proširenja članova i ovlasti Državnog povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama.
Cjelovito mišljenje možete preuzeti u nastavku.