Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter 16. prosinca 2022. sudjelovala je na konferenciji održanoj u Hrvatskom novinarskom domu u organizaciji Kuće ljudskih prava Zagreb povodom predstavljanja drugoga po redu tematskog izvještaja ove organizacije pod nazivom Branitelji/ice ljudskih prava u Hrvatskoj – prepreke i izazovi”.

Uz pravobraniteljicu Šimonović Einwalter u raspravi koja se posebno fokusirala na pritiske kojima su u svom radu izložene organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava u nacionalnome kontekstu, sudjelovali su i programski voditelj Kuće ljudskih prava Ivan Novosel, predstavnica Zelene akcije i članica Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice Željka Leljak Gracin i Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije.

Pravobraniteljica Šimonović Einwalter pozdravila je izradu izvješća posvećenoga braniteljima ljudskih prava, naglasivši kako je ovaj koncept već dugo aktualan u međunarodnome kontekstu, navodeći niz međunarodnih dokumenata i mehanizama koji ga koriste te u kojima se definira što uključuje okruženje  za učinkovito djelovanje i zaštitu ove skupine dionika. To se čini i na razini Europske unije pa Izvješće o vladavini prava Europske komisije uvjete za djelovanje branitelja ljudskih prava uzima kao jedno od mjerila stanja vladavine prava u državama članicama.

Podsjetila je pritom i kako u kategoriju branitelja ljudskih prava spadaju i nezavisne institucije za promicanje i zaštitu ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije, a prošlogodišnje Komisijino Izvješće o vladavini prava, koje po prvi puta sadrži i preporuke državama članicama, u poglavlju za Republiku Hrvatsku sadrži i preporuku vezanu uz instituciju pučke pravobraniteljice.

Istaknuvši kako i sam zakonodavni okvir koji uređuje rad naše institucije predviđa suradnju s civilnim sektorom, ali i medijima, akademskom zajednicom i nacionalnim manjinama, pravobraniteljica je izložila različite moduse putem kojih se ta suradnja u praksi odvija, primijetivši kako kroz tu suradnju i naša institucija uočava prepreke i teškoće koji se navode  u izvješću Kuće ljudskih prava, a o kojima pučka pravobraniteljica po prvi puta piše i u svom Izvješću za 2021. godinu u poglavlju posvećenom braniteljicama i braniteljima ljudskih prava.

Predstavljajući nalaze istraživanja, Ivan Novosel naglasio je kako kontekst za djelovanje branitelja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj u posljednje četiri godine nije značajno napredovao te se ovi akteri i dalje suočavaju s teškoćama u područjima javne participacije u donošenju javnih politika i propisa, financiranja, pristupa medijima, ali i osobne sigurnosti, a najznačajnije pogoršanje situacije zabilježeno je u prvome od navedenih područja.

Željka Leljak Gracin govorila je o djelovanju institucionalnoga okvira u području suradnje javnopravnih tijela s civilnim sektorom te dala pregled nekih od prepreka s kojima se u radu susreću okolišne udruge, s naglaskom na tzv. SLAPP tužbe protiv organizacija civilnoga društva.

Sara Kekuš osvrnula se na tretman aktivistkinja i aktivista, volonterki i volontera koji se bave pravima izbjeglica, migranata i osoba pod međunarodnom zaštitom te pritiscima s kojima se susreću.