Iznenadne i nepredvidive posljedice epidemije koronavirusa imale su snažan negativan utjecaj na brojne djelatnosti, a među najpogođenijima su i samostalni umjetnici. Kako zbog mjera prevencije zaraze nisu mogli zarađivati za život, Ministarstvo kulture za njih je predvidjelo novčane potpore, no dio umjetnika pritužio nam se zbog načina prijave i kriterija dodjele.

Naime, iznosi potpora ovisili su o količini rada samostalnog umjetnika u prethodnoj godini, što jest nužan i opravdan uvjet zbog ograničenog izvora financiranja. Pri tome je kao kriterij postavljena ostvarena zarada, što nije nužno točan pokazatelj rada jer je mnogim samostalnim umjetnicima naplata često otežana ili kasni, a ponekad u potpunosti i izostane. Zato bi, prema mišljenju koje smo uputili Ministarstvu kulture, kriteriji u budućim pozivima za potpore trebali vjernije prikazati rad u određenom razdoblju, što je moguće pomoću dospjelosti potraživanja ili ugovorenih poslova tj. honorara, neovisno o tome jesu li zaista i isplaćeni.

Ministarstvo kulture potporama je pokušalo obuhvatiti što veći broj umjetnika i kulturnih djelatnika, o čemu svjedoči relativno nizak financijski prag za ostvarenje potpore, kao i široke mogućnosti dokazivanja utjecaja krize na nemogućnost djelovanja, što je svakako pozitivno i dobrodošlo. Također su potpore bile dostupne svim umjetnicima koji profesionalno djeluju i kojima je umjetnička profesija osnovno zanimanje, bez obzira imaju li status samozaposlenih umjetnika, samostalnih umjetnika kojima se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna ili nezavisnih profesionalca u kulturi koji su članovi strukovnih udruga i dohodak ostvaruju kroz honorarne angažmane.

No, ako se opet pojavi potreba za potporama, važno je omogućiti i podnošenje prijava poštom ili osobno, ne samo putem sustava eGrađani jer, kako navode pritužitelji, mnogi samostalni umjetnici ne koriste ili nemaju pristup računalu ili ovom sustavu, niti su ga mogli ostvariti u okolnostima pandemije i restrikcija. Radi pravne sigurnosti potrebno je od samog početka sve tražene informacije jasno naznačiti kao obavezne ili neobavezne, kako u tekstu poziva na natječaj, tako i u pratećoj dokumentaciji, što sada nije bio slučaj pa su neke prijave odbijene kao nepotpune. Ubrzo nakon isticanja ovog problema, Ministarstvo kulture je objavilo detaljnije upute, dok su za sve upite i pomoć pri ispunjavanju prijava službenici bili dostupni svim umjetnicima putem telefona ili elektroničke pošte.

Prema Ustavu Republike Hrvatske, država potiče i pomaže razvitak znanosti, kulture i umjetnosti te ih štiti kao duhovne narodne vrednote. I iako je doprinos samostalnih umjetnika društvu neupitan, rad im je i neovisno o epidemiji često financijski podcijenjen, a naplata otežana ili nemoguća. Zato je, ako se pokaže potreba za sličnom vrstom potpora u budućnosti, važno s posebnom pažnjom pristupiti vrednovanju umjetničkog rada imajući na umu ustavni položaj umjetničkog stvaranja te umjetnicima omogućiti dostojanstven život u uvjetima u kojima ne mogu djelovati i privređivati.