Trenutačna humanitarna i kriza ljudskih prava u Afganistanu izaziva iznimnu zabrinutost diljem svijeta, posebno zbog ozbiljne ugroženosti života brojnih stanovnika te zemlje. To se naročito odnosi na prava žena i djevojaka, ali i svih zaštitnika ljudskih prava.

Stoga je važno osigurati sigurnost i dobrobit svih koji su ugroženi zbog svog rada na zaštiti ljudskih prava u toj zemlji.

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter pridružila se naporima niza drugih europskih nacionalnih institucija za ljudska prava i međunarodnih mreža čija je institucija pučke pravobraniteljice članica, u ukazivanju na opasnost u kojoj se nalazi osoblje Afganistanske neovisne komisije za ljudska prava i članovi njihovih obitelji, kao i ostali zaštitnici ljudskih prava u toj zemlji.

O tome je izrazila zabrinutost Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, u pismu u kojem ističe kako je Afganistanska komisija, kao nacionalna institucija za promicanje i zaštitu ljudskih prava (NHRI) sa „statusom A“ prema tzv. Pariškim načelima, od svog osnivanja neumorno i neovisno radila na promicanju i zaštiti ljudskih prava u Afganistanu, usprkos iznimno teškim okolnostima u kojima je djelovala.

Afganistanska komisija je, usprkos visokoj razini nesigurnosti i prijetnjama, nastavila svoj rad i zagovaranje ljudskih prava. Pri tom, od ukupno 392 zaposlenika, oko 90 ih je identificirano kao visoko rizično (od kojih je 60 žena) i to upravo zbog rada na osjetljivim pitanjima ljudskih prava, evidentiranju civilnih žrtava, radu sa ženama i djecom žrtvama nasilja i zalaganju za izmjene zakona i politika koje krši ljudska prava. Mnogi članovi Afganistanske komisije javne su osobe, prepoznati na nacionalnoj ili lokalnoj razini, pa su time i izloženi velikoj pogibelji. Nažalost, unatoč traženju, afganistanska vlada im nije ponudila učinkovitu pomoć i zaštitu, pa čak niti hitnu evakuaciju članova iz dijelova zemlje koji su zahvaćeni intenzivnim oružanim sukobima.

Zbog toga su Globalni savez nacionalnih tijela za zaštitu ljudskih prava (GANHRI), Europska mreža nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava (ENNHRI) te Azijski pacifički forum nacionalnih institucija za ljudska prava (APF) pozvali  na hitne mjere kako bi se članovi Afganistanske komisije zaštitili. Tako GANHRI trenutno koordinira aktivnosti u više od 10 država kako bi se osigurala njihova sigurna evakuacija kroz pribavljanje viza.

Kao opunomoćenica Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i kao članica izvršnog odbora GANHRI-ja i ENNHRI-ja, pravobraniteljica je u pismu zamolila Ministarstvo da se pridruži diplomatskim naporima u pomaganju članovima Afganistanske komisije.

Nadalje, Vijeće Ujedinjenih naroda za ljudska prava 24. kolovoza 2021. održava posebnu sjednicu vezano uz trenutnu situaciju u Afganistanu. Ključni zahtjev Afganistanske komisije jest da rezultat te posebne sjednice bude osnivanje misije za utvrđivanje činjenica ili neko drugo nadzorno tijelo s međunarodnim mandatom. Na ovaj način bi se adresirala njihova zabrinutost da će u novonastalim okolnostima praćenje i zaštita ljudskih prava u Afganistanu biti mnogo teže nego ranije. Ova misija trebala bi imati širok mandat koji će joj omogućiti istraživanje svih povreda ljudskih prava u toj zemlji, bez obzira na počinitelja, bilježenje svih utvrđenih povreda i davanje preporuka, uključujući i preporuku da se poduzme kazneni progon i utvrdi kaznena odgovornost počinitelja. Misija bi trebala imati obvezu redovitog izvještavanja Vijeća za ljudska prava, Vijeća sigurnosti i drugih tijela UN-a.

Pučka pravobraniteljica u pismu Ministarstvu stoga apelira da Republika Hrvatska pruži potporu predloženom osnivanju misije ili drugog nadzornog tijela čiji mandat je prethodno opisan.

Rezolucija usvojena na sjednici Vijeća za ljudska prava 24. kolovoza 2021. trebala bi od svih strana uključenih u sukob zahtijevati poštivanje ljudskih prava te osiguranje zaštite svih osoba, uključujući i preseljenje onih izloženih osobitoj pogibelji-žena, djevojčica, branitelja ljudskih prava, uključujući i članove Afganistanske komisije, novinara i raseljenih osoba. Tekst rezolucije je u nastajanju, u čemu sudjeluje i GANHRI, a na posebnoj sjednici Vijeću se obratila i Afganistanska komisija.

Pučka pravobraniteljica se, kao institucija koja djeluje kao Nacionalni preventivni mehanizam (NPM) u Hrvatskoj, pridružila i naporima Asocijacije za prevenciju mučenja (APT), potpisivanjem zajedničke izjave organizacija koje rade na prevenciji mučenja. U izjavi se također upozorava na ozbiljnu ugroženost osoblja Afganistanske komisije i poziva na njihovu zaštitu.

Konfliktne situacije poput one koja je nedavno eskalirala u Afganistanu, jedna su od najvećih prijetnji ljudskim pravima i nalažu međunarodnoj zajednici da hitno pronađe najučinkovitija rješenja, koja će pomoći sačuvati živote i sigurnost što većeg broja pogođenog stanovništva.