Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter u srpnju 2023. godine predala je UN-ovom Odboru za eliminaciju rasne diskriminacije (CERD) Alternativno izvješće o provedbi Konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije u Hrvatskoj.

Priprema ovog Izvješća obveza je nacionalne institucije za ljudska prava (NHRI) sa Statusom A te je u skladu s Općom preporukom CERD-a br. 28 o ulozi NHRI-jeva u izvršenju obveza koje proizlaze iz Konvencije i provedbi preporuka CERD-a.

CERD je od 7. do 31. kolovoza 2023. u Ženevi održao 110. sjednicu. Na raspravi o provedbi Konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije u Hrvatskoj, koja je bila na rasporedu 9. i 10. kolovoza, sudjelovala je zamjenica pučke pravobraniteljice Tatjana Vlašić.

Izvješće se temelji na pritužbama po kojima je institucija postupala, terenskom radu, istraživanjima, kao i podacima prikupljenim od različitih dionika: tijela javne vlasti, organizacija civilnog društva, sindikata, poslodavaca, sveučilišta i mnogih drugih. Sadrži izazove u zaštiti od diskriminacije na temelju rasnog ili etničkog podrijetla, uključujući napomene vezane uz najvažnije strateške dokumente i opis najzastupljenijih pritužbi, kao i detaljniji osvrt na područja u nadležnosti CERD-a.

To se posebno odnosi na probleme s kojima se suočavaju ponajviše pripadnici romske, ali i srpske nacionalne manjine i migranti, kao i kršenja prava u području rada i pri zapošljavanja u kontekstu nacionalne i etničke pripadnosti, uključujući i ona na koje nailaze strani radnici državljani trećih zemalja. U Izvješću su i izazovi vezani uz zločine iz mržnje i govor mržnje, besplatnu pravnu pomoć, stanovanje i održiv povratak.

Posebno je istaknuta potreba da se u uvede obvezno obrazovanje o ljudskim pravima, kao zaseban školski predmet i dio građanskog odgoja. U sklopu tog predmeta djeca bi od najranije dobi učila o pravu na jednakost i zabrani diskriminacije, a provedba obrazovanja u tom području trebala bi biti redovito evaluirana.

Odbor za eliminaciju rasne diskriminacije (CERD) tijelo je neovisnih stručnjaka koje prati provedbu Konvencije o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije u državama potpisnicama. Sve države potpisnice dužne su podnijeti izvješća o provedbi Konvencije svakih pet godina. Odbor pregledava  izvješće i daje zaključne preporuke državama.

Konvenciju o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije možete pronaći ovdje.

Posljednje izvješće o provedbi Konvencije Hrvatska je predala 2020. godine, u obliku objedinjene verzije više periodičkih izvješća (od 9. do 14.). To izvješće možete pronaći ovdje (na engleskom jeziku).