Agencija u svojemu Izvješću za 2013.g. ukazuje na glavne probleme (ali i postignuća) u području temeljni prava. Naglasak je stavljen na rezultate istraživanja o nasilju i diskriminaciji prema skupinama LGBT, nasilju nad ženama i  anti-semitizmu koji otkrivaju rasprostranjeni strah i visok stupanj neprijavljivanja od strane žrtava, posebice kad je u pitanju zločin iz mržnje; osvrće se na tragične događaje ispred talijanskoga grada Lampeduse koji zahtijevaju hitno poduzimanje akcije širom EU kako bi se sačuvali životi i prava migranata. Izvješće ukazuje na široko rasprostranjeni nadzor podataka i upozorava na očiglednu slabost tijela za zaštitu podataka na europskoj i državnim razinama.

Ističe se potreba da EU i države članice ponovno afirmiraju i osnaže svoju zajedničku posvećenost zaštiti i promicanju ljudskih prava te predlaže donošenje  nacionalnih strategija i  godišnjih operativnih planova kako bi se redovito procjenjivala postignuća u ovom području. To bi imalo odraza na ukupnu sliku ljudskih prava i učvrstilo EU kao primjer dobre prakse za ostali dio svijeta.

Izvješće sadrži konkretne usporedne podatke o stanju temeljnih ljudskih prava u 28 zemalja članica EU, (dostupno je na engleskome jeziku Annual report )