U organizaciji  Udruge Milosrđe – Centar za beskućnike  Karlovac,  u suradnji s gradom Karlovcem i Karlovačkom županijom, održan je susret o beskućnicima , dana 18. i 19. rujna u Karlovcu.

Skupu su prisustvovali predstavnici Ministarstva socijalne politike i mladih , Crvenog križa, Caritasa te  predstavnici udruga koje se bave beskućnicima iz cijele Hrvatske,  a pučku pravobraniteljicu je predstavljala Lidija Lukina Kezić, zamjenica pučke pravobraniteljice.

Na skupu su prisutni upoznati  s načinom rada udruga i s  problemima s kojima se susreću u pružanju pomoći beskućnicima, s mogućnostima i kapacitetima prenočišta /prihvatilišta, zatim  o nužnosti rješavanja problema prebivališta za beskućnike te njihovih identifikacijskih isprava, zdravstvene zaštite, prehrane i dr.

Najavljeno je skoro otvaranje prihvatilišta u Dubrovniku i Šibeniku, čime još uvijek nije ispunjena zakonska obveza svih  velikih gradaova i gradova sjedišta županija u RH  da osiguraju privremeni smještaj beskućnika u prihvatilištu/prenoćištu i prehranu u pučkoj kuhinji.