Pučka pravobraniteljica sudjelovala je na 14. i ujedno posljednjoj sjednici Radne skupine Ujedinjenih naroda za starenje (Open-Ended Working Group on Ageing – OEWGA) koja se održala u svibnju u Ujedinjenim narodima. Ovogodišnja sjednica bila je usmjerena na dva područja: „Pristupačnost, infrastruktura i stanovanje (transport, smještaj i pristup)“ i „Sudjelovanje u javnom životu i procesima odlučivanja“.

Ljudska prava starijih osoba jedan su od prioriteta u radu pučke pravobraniteljice, kako kroz mandat nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava, tako i mandat tijela za jednakost nadležnog za suzbijanje dobne diskriminacije u Hrvatskoj. Pri tome, institucija radi na zaštiti i promicanju ljudskih prava starijih osoba u Hrvatskoj, kroz rad po pritužbama i u predmetima pokrenutim na vlastitu inicijativu, putem obilaska domova za starije, kroz rad na zakonodavnim inicijativama, poput one vezano za sprečavanje zlouporaba ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, te kroz ukazivanje na probleme starijih osoba i formuliranje preporuka o potrebnim sustavnim izmjenama u Izvješću koje pučka pravobraniteljica podnosi Hrvatskom saboru.

Radna skupina za starenje – OEWG, od osnivanja rezolucijom Opće skupštine UN-a 2010. godine, posvećena je razmatranju postojećeg međunarodnog okvira ljudskih prava starijih osoba s ciljem identificiranja postojećih nedostataka i pronalaženju učinkovitih načina njihovog rješavanja. Naime, na globalnoj razini nema međunarodne konvencije koja bi imala poseban fokus na prava starijih osoba. Pri tome nije lako postići dogovor država svijeta niti o potrebi donošenja konvencije o pravima starijih, niti o tome što bi ova konvencija sve trebala sadržavati u pogledu prava starijih osoba.

Pravobraniteljica je na sjednici OEWGA kao čelnica nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava dala potporu donošenju konvencije o pravima starijih osoba, što bi bilo važno kako radi bolje zaštite ljudskih prava starijih osoba, tako i radi slanja poruke država o važnosti fokusa na ovu društvenu skupinu. Pravobraniteljica je u svojoj intervenciji na temu sudjelovanja u javnom životu i procesima odlučivanja osobito ukazala na različite stereotipe i predrasude prisutne u javnom prostoru u odnosu na starije, na važnost vidljivosti starijih osoba i njihovih problema i prava u javnom prostoru te je ukazala i na važnost rada organizacija civilnog društva koje se bave pravima starijih.

Pravobraniteljica je održala izlaganje i u sklopu zasebne rasprave „Uloga Europske unije kao globalnog aktera ljudskih prava: Što je s promicanjem ljudskih prava u starijoj dobi?“, u suorganizaciji Njemačke nacionalne udruge organizacija starijih osoba (BAGSO), organizacije AGE Platform Europe i stalnog predstavništva Savezne republike Njemačke pri UN-u.

Sudionici su raspravljali kako EU interno promiče ljudska prava u starijoj dobi te o potencijalnoj ulozi EU-a kao dionika promicanja prava starijih na globalnoj razini. Pravobraniteljica Šimonović Einwalter istaknula je kako proces starenja stanovništva ima mnoge implikacije, kako za pojedince, tako i za cjelokupno društvo. S obzirom na različite povrede prava te diskriminaciju kojoj su izloženi stariji, izrazila je nadu da će EU aktivno podržati konkretne sljedeće korake koji bi vodili prema donošenju pravno obvezujućeg multilateralnog instrumenta na razini UN-a – Konvencije o pravima starijih osoba, koja bi imala specifični fokus na starije osobe kao društvenu skupinu, a imajući u vidu i intersekcijski pristup, odnosno fokus na potrebe i prava, primjerice, starijih osoba s invaliditetom i starijih žena.

Više o pravima starijih osoba u Hrvatskoj možete saznati i u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2023.