Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News
Privatnost i kolačići: ova web-lokacija upotrebljava kolačiće. Ako nastavite koristiti ovu web stranicu, prihvaćate njihovu upotrebu. Da biste saznali više, uključujući i kako kontrolirati kolačiće, pogledajte ovdje: Pravila privatnosti

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovna uporaba informacija koje posjeduje Pučki pravobranitelj kao državno tijelo uređena je odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15. i 69/22., dalje u tekstu: ZPPI).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

„Informacija“, u smislu čl. 5. st. 1. t. 3. ZPPI-ja, predstavlja svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije (čl. 18. st. 5. ZPPI-ja).

Zahtjev za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija podnosi se Uredu pučke pravobraniteljice na sljedeće načine:

  • putem elektroničke pošte: ppi@ombudsman.hr
  • poštom ili predati osobno u pisarnici na adresi Savska cesta 41/3, 10000 Zagreb
  • telefonski na broj 01 4851 855
  • putem faxa na broj 01 6431 629

 

Službenica za informiranje: Morana Mikinović, savjetnica pučke pravobraniteljice

Zamjenica službenice za informiranje: Sedina Dubravčić, savjetnica pučke pravobraniteljice

Pučki pravobranitelj ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14., 15/14. i 141/22.).

Obrasci

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Izvješća

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

 

Upitnici

Upitnik za samoprocjenu tijela javne vlasti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

Copyright © 2019. - Ured pučke pravobraniteljice