Centar za ljudska prava osnovan je 1. siječnja 2003. godine kao Projekt tehničke suradnje Vlade Republike Hrvatske i Ureda Visokog predstavnika Ujedinjenih naroda za ljudska prava (UNOHCHR-a). U svibnju…