Odbor za eliminaciju rasne diskriminacije je tijelo neovisnih stručnjaka koje prati provedbu Konvencije o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije u državama potpisnicama. Sve države potpisnice dužne su podnijeti izvješća o provedbi Konvencije svakih pet godina. Odbor pregledava  izvješće i daje zaključne preporuke državama.

 

Prijevod Konvencije o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije možete pronaći ovdje.

 

Posljednje izvješće za Hrvatsku (2010) možete pronaći ovdje.