Europski sud za ljudska prava je međunarodni sud nadležan odlučivati o pojedinačnim ili međudržavnim  zahtjevima koji se odnose na povredu građanskih i političkih prava sadržanih u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. Od 1998. ustrojen je kao stalni sud kojem pojedinci mogu izravno podnositi svoje zahtjeve. Sud donosi presude obvezujuće za zemlje na koje se presude odnose, a one dovode do promjene zakonodavstva i administrativne prakse u državama Vijeća Europe u velikom broju područja. Sud svojom sudskom praksom čini Konvenciju snažnim sredstvom za osiguranje vladavine prava i demokracije u Europi.

 

Prijevod Europske konvencije o ljudskim pravima možete pronaći ovdje.

 

Profil Hrvatske možete pronaći ovdje.