Europski ombudsman nezavisno je i nepristrano tijelo koje europsku administraciju može pozvati na odgovornost. Ombudsman provodi ispitni postupak po pritužbama na nepravilnosti u radu administracije u institucijama, tijelima, uredima i agencijama EU. Ombudsman može ocijeniti da se radi o lošem radu administracije ako neka institucija ne poštuje temeljna prava, pravne norme ili načela dobre administracije. Jedino Europski sud pravde, kao tijelo s posebnim sudskim ovlastima, nije u nadležnosti Europskog ombudsmana. 

 

Godišnja izvješća Europskog ombudsmana možete pronaći ovdje.