Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS) uspostavljen je za razdoblje od 2007. do 2013. godine u svrhu pružanja potpore ostvarivanju ciljeva EU na području socijalne uključenosti te socijalne zaštite, uvjeta rada, ravnopravnosti spolova i borbe protiv diskriminacije. Vrijednost programa je 743,25 milijuna eura.

Republika Hrvatska sklopila je dana 16. kolovoza 2007. godine Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost PROGRESS. Navedeni sporazum ratificirao je Hrvatski sabor na sjednici 22. veljače 2008. godine (NN-MU 2/08). Potpisivanjem i ratifikacijom ovog Memoranduma Hrvatska je postala punopravna članica programa PROGRESS.

U 2007. i 2008. godini Hrvatska je imala ograničeno članstvo u programu, a prijelazni period je od 1. siječnja 2009. do 1. siječnja 2011. Od 1. siječnja 2011. Hrvatska može sudjelovati u svim mjerama u okviru Članka 9, Odluke Vijeća No. 1672/2006/EC.

PROGRESS je usmjeren na pet komponenti:

1. Zapošljavanje (Employment),

2. Socijalna zaštita i uključivanje (Social protection and inclusion),

3. Radni uvjeti (Working conditions),

4. Različitost i borba protiv diskriminacije (Diversity and combating discrimination),

5. Ravnopravnost spolova (Equality).

PROGRESS financira tri vrste aktivnosti:

• analitičke aktivnosti (koje uključuju prikupljanje, kompilaciju i distribuciju statističkih podataka i indikatora), studije, izvješća i materijale za edukaciju putem interneta i drugih medija;

• aktivnosti koje uključuju uzajamno učenje, razmjenu informacija i dobre prakse, promociju inovativnih pristupa, te organiziranje sastanaka radnih grupa i seminara na nacionalnoj i europskoj razini;

• pružanje podrške glavnim izvođačima programa za operativne troškove, organiziranje radnih seminara, razmjena predstavnika nacionalnih administrativnih tijela i suradnja s međunarodnim institucijama.

U programu PROGRESS mogu sudjelovati:

•  tijela regionalne i lokalne uprave,

• agencije i zavodi za zapošljavanje,

• državni statistički uredi,

• stručnjaci i savjetnici za istraživanja,

• mediji,

• nevladine organizacije, poglavito udruge članice europskih mreža udruga, socijalni partneri.

Tijelo odgovorno za ukupnu koordinaciju programa u Republici Hrvatskoj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.