Predstavnice Ureda pučke pravobraniteljice posjetile su, 4. srpnja 2014. godine, Brodsko-posavsku županiju i Grad Slavonski Brod, kako bi ispitale mogućnosti pomoći institucijama da se nose s posljedicama poplava koje su u svibnju ove godine pogodile, između ostalih, i ovu županiju te ujedno dobile jasniju sliku problema s kojima se na ovome području suočava romska zajednica.

Zamjenice pučke pravobraniteljice Lidija Lukina Kezić i Jagoda Novak, te savjetnice pučke pravobraniteljice održale su sastanke s Danijelom Marušićem, županom, Davorom Vlaovićem, zamjenikom župana i načelnikom Županijskog stožera za zaštitu i spašavanje, Pavom Baričićem, pročelnikom Područnog ureda za zaštitu i spašavanje, s gradonačelnikom Slavonskog Broda Mirkom Dusparom i s Teom Tomas, zamjenicom gradonačelnika za područje gospodarstva, te Slavicom Nikšić, ravnateljicom Centar za socijalnu skrb. Tijekom ovog je posjeta, u suradnji s Ibrahimom Gušanijem, zamjenikom predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine Grada Slavonskog Broda, organiziran i posjet romskom naselju „Josip Rimac“.

Sa spomenutim su predstavnicima regionalnih i lokalnih tijela predstavnice Ureda razgovarale o organizaciji evakuacije i drugih aktivnosti te koordinaciji različitih službi za vrijeme trajanja poplave te su tom prilikom saznale kako je iskustvo s poplavama rijeke Orljave iz 2010. godine uvjetovalo da organizacija borbe protiv poplave u svibnju bude učinkovita. No, uočeni su i problemi vezani uz organizaciju obrane od poplava te sanaciju nakon poplava, a odnose se na način financiranja vatrogasne službe koje trebaju osigurati jedinice lokalne samouprave, a koje zbog nedostatka sredstava to ne mogu učiniti na adekvatan način, te na potrebu strateški promišljene gradnje nasipa čime bi se spriječile poplave i veće štete.

Pojedina poljoprivredna zemljišta na području Brodsko – posavske županije uništena su poplavama, no nisu uključena u predviđenu dodjelu pomoći poljoprivrednim proizvođačima za provedbu naknadne sjetve, otpis dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i za izgubljeni stočni fond.

Nadalje, istaknuta je i potreba da se svim jedinicama lokalne samouprave pogođenima poplavama omogući korištenje javnih radova s financiranjem 100% troška bruto plaće u javnim radovima, na svim područjima pogođenim poplavama.

Ova je posjeta također bila prilika za razgovor o ostalim problemima prisutnima na području Brodsko-posavske županije pa je tako bilo riječi i o nedostatku trajnog rješenja prihvatilišta za beskućnike kojih je u Slavonskom Brodu evidentirano 15,  a razgovaralo se o procesu deinstutucionalizacije, situaciji udomiteljstva, socijalnom položaju starijih  te socijalnoj slici u romskoj zajednici i načinima na koje se ovim problemima pristupa.

Što se tiče socijalne slike pripadnika romske nacionalne manjine u Slavonskom Brodu i dalje su prisutni problemi vezani za neriješena statusna pitanja, legalizaciju objekata u naseljima na što je vezano pitanje vlasništva te problemi u obrazovanju djece, posebice neupisivanja i odlaska romske djece u vrtiće i školu te izostanaka iz škole. Jedan od većih problema je i pitanje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u romskom naselju, o čemu se razgovaralo s predstavnicima Grada i Vijeća romske nacionalne manjene, i u kojima će se također tražiti potpora Vlade i njezinih ureda, budući su Grad i predstavnici Vijeća romske nacionalne manjine u tom smislu već poduzeli potrebne korake.

Naposljetku, pučka pravobraniteljica je u vezi uočenih problema prouzrokovanih poplavama i načina njihova rješavanja te problema s kojima se susreću Romi na području Slavonskog Broda, Vladi RH uputitila svoje preporuke koje se nalaze u prilogu.