Vanjsko tijelo za prijavljivanje nepravilnosti

05 Mandat

 • zaprimanje prijava o nepravilnosti i prosljeđivanje nadležnim tijelima
 • ispitivanje pojedinačnih prijava povrede prava prijavitelja nepravilnosti
 • zaprimanje obavijesti povjerljivih osoba o postupanju po prijavama nepravilnosti podnesenih unutarnjim
  kanalom prijavljivanja
 • praćenje primjene Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
 • mogućnost pokretanja prekršajnih postupaka te miješanja u sudske postupke radi zaštite prijavitelja
  nepravilnosti
 • izvještavanje Hrvatskog sabora

Što je novo mandat donio instituciji ?

 • snažniju ulogu u borbi protiv korupcije
 • šire ovlasti postupanja prema privatnom sektoru
 • jačanje suradnje s tijelima nadležnima za postupanje po prijavama nepravilnosti (Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Državni inspektorat i sl.)

Primjeri nadležnosti:

otkaz prijavitelju nepravilnosti nakon prijave nepravilnosti, edukacije povjerljivih osoba poslodavaca o primjeni Zakona o prijaviteljima nepravilnosti.

Jeste li znali?

Prijavitelji nepravilnosti u svakodnevnom su govoru poznatiji kao zviždači, no ne mogu se svi zviždači ujedno smatrati prijaviteljima nepravilnosti u smislu
Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Naime, on definira tko se sve može smatrati prijaviteljem nepravilnosti i koje sve nepravilnosti ulaze u područje primjene Zakona, a odnosi se samo na prijave nakon stupanja Zakona na snagu 2019. godine.

Zagreb
A: Savska cesta 41
T: 01 4851 855

Osijek
A: Hrvatske Republike 19
T: 031 628 054

Split
A: Mažuranićevo šetalište 8a
T: 021 682 981

Rijeka
A: Ciottina ulica 23
T: 051 563 786