Nacionalni preventivni mehanizam – npm

04 Mandat

  • prevencija mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja
  • obilasci mjesta u kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode ili ograničene slobode kretanja
    (zatvori i kaznionice, detencijski centri, psihijatrijske ustanove, policijske postaje i druga mjesta) i sastavljanje izvješća o obilasku, s preporukama
  • davanje prijedloga i primjedbi na zakone i druge propise
  • suradnja s udrugama i neovisnim stručnjacima
  • izvještavanje Hrvatskog sabora
  • suradnja s Pododborom Ujedinjenih naroda za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (SPT)

Što je novo mandat donio instituciji ?

  • središnju ulogu u prevenciji mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, provjerom postojanja i poštivanja nacionalnog i međunarodnog zakonodavnog okvira i standarda u mjestima u kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode ili osobe ograničene slobode kretanja
  • suradnju s udrugama i neovisnim stručnjacima iz specifičnog područja, kao i s međunarodnim mehanizmom SPT (UN) i CPT (Vijeće Europe)

Primjeri nadležnosti:

nenajavljeni obilazak zatvora radi provjere poštivanja propisa i međunarodnih standarda vezanih uz uvjete smještaja, analiza i ocjena stanja ljudskih prava osoba
lišenih slobode u psihijatrijskim ustanovama u posebnom izvješću Hrvatskom saboru.

Zagreb
A: Savska cesta 41
T: 01 4851 855

Osijek
A: Hrvatske Republike 19
T: 031 628 054

Split
A: Mažuranićevo šetalište 8a
T: 021 682 981

Rijeka
A: Ciottina ulica 23
T: 051 563 786