Središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije

03 Mandat

 • zaštita od diskriminacije i promicanje jednakosti
 • postupanje po pritužbama i na vlastitu inicijativu, prema 12 od 17 osnova diskriminacije iz Zakona o suzbijanju
  diskriminacije
 • davanje mišljenja, preporuka i prijedloga odgovarajućih zakonskih i strateških rješenja Vladi RH u odnosu na
  svih 17 osnova iz Zakona o suzbijanju diskriminacije
 • provođenje istraživanja
 • prikupljanje statističkih podataka o diskriminaciji u RH, uključujući i od posebnih pravobranitelja
 • konzultiranje socijalnih partnera i organizacija civilnog društva, crkvi i vjerskih organizacija pri pripremi
  Izvješća
 • izvještavanje Hrvatskog sabora

Što je novo mandat donio instituciji ?

 • središnju ulogu u suzbijanju diskriminacije u RH
 • mogućnost postupanja prema privatnom sektoru i fizičkim osobama
 • mogućnost strateškog parničenja (udružna tužba i umješač) u građanskim postupcima i pokretanja prekršajnih postupaka
 • obavezu suradnje sa socijalnim partnerima i drugim dionicima

Primjeri nadležnosti:

oglas za posao u kojem se unaprijed odbija starije osobe, neodgovarajući uvjeti života u izoliranim romskim naseljima, redovito istraživanje i praćenje trendova o
pojavama i percepciji diskriminacije.

Zagreb
A: Savska cesta 41
T: 01 4851 855

Osijek
A: Hrvatske Republike 19
T: 031 628 054

Split
A: Mažuranićevo šetalište 8a
T: 021 682 981

Rijeka
A: Ciottina ulica 23
T: 051 563 786