Nacionalna institucija za ljudska prava

02 Mandat

 • promicanje i zaštita ljudskih prava
 • postupanje po pritužbama i na vlastitu inicijativu
 • obilasci mjesta u kojima su smještene ili borave pojedine skupine čija prava i slobode štiti pučki pravobranitelj
 • praćenje usklađenosti zakonodavstva s Ustavom RH i međunarodnim propisima i standardima iz područja
  ljudskih prava
 • suradnja s dionicima u i izvan RH
 • izvještavanje Hrvatskog sabora
 • sudjelovanje u radu međunarodnih mehanizama zaštite ljudskih prava, u okviru UN-a i Vijeća Europe

Što je novo mandat donio instituciji ?

 • jačanje ovlasti promicanja ljudskih prava, uključujući i putem redovitog informiranja javnosti i suradnje s organizacijama civilnog društva i akademskom zajednicom
 • mogućnost obraćanja Ustavnom sudu radi ocjene suglasnosti zakona s Ustavom
 • pravo glasa i neposredno sudjelovanje u radu UN-ovih tijela za ljudska prava
 • ovlast pripreme alternativnih izvješća RH o provedbi međunarodnih konvencija o ljudskim pravima
 • mogućnost obraćanja Odboru ministara Vijeća Europevezano za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava
 • veći naglasak na poticanje na usklađivanje zakonodavstva RH s međunarodnim i europskim standardima i na njihovu primjenu
 • snažniju ulogu u edukaciji dionika o ljudskim pravima

Primjeri:

davanje mišljenja o zakonima na kojima se temelji reforma zdravstva, organiziranje konferencije o utjecaju tzv. zagrebačkog i petrinjskog potresa na ljudska prava,
sudjelovanje u Radnoj skupini Ujedinjenih naroda za starenje (OEWG).

Zagreb
A: Savska cesta 41
T: 01 4851 855

Osijek
A: Hrvatske Republike 19
T: 031 628 054

Split
A: Mažuranićevo šetalište 8a
T: 021 682 981

Rijeka
A: Ciottina ulica 23
T: 051 563 786