Ombudsman

01 Mandat

  • zaštita od nezakonitog i nepravilnog postupanja državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
    samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima (zaštita prava na dobro upravljanje i vladavine prava)
  • postupanje po pritužbama i na vlastitu inicijativu
  • obilasci mjesta u kojima su smještene ili borave pojedine skupine čija prava i slobode štiti pučki pravobranitelj
  • praćenje usklađenosti zakonodavstva s Ustavom RH i međunarodnim pravnim aktima i standardima iz
    područja ljudskih prava
  • suradnja s dionicima u i izvan RH
  • izvještavanje Hrvatskog sabora

Primjeri:

dobra uprava – pritužbe na dugotrajnost postupka donošenja rješenja o mirovini, neodgovaranje ministarstva na predstavku građana.

Zagreb
A: Savska cesta 41
T: 01 4851 855

Osijek
A: Hrvatske Republike 19
T: 031 628 054

Split
A: Mažuranićevo šetalište 8a
T: 021 682 981

Rijeka
A: Ciottina ulica 23
T: 051 563 786