Svatko ima pravo podnijeti pritužbu pučkom pravobranitelju. Za podnošenje pritužbe nije nužno da je pritužitelj neposredno oštećen povredom ustavnih i zakonskih prava građana.

Na pritužbu pučkom pravobranitelju ne plaća se upravna pristojba.

Pritužbu možete podnijeti osobno ili dostaviti pisanim putem na

Ured pučkog pravobranitelja, 10 000 Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6,

– poslati telefax, na br. 01/6431 – 628, ili

– poslati e-mail na adresu: info@ombudsman.hr.

Osnovni podaci koji je potrebno navesti u pritužbi:

– vaše ime, prezime i adresa,

– naziv tijela na koje se odnosi pritužba,

– oznaku predmeta koji se vodi pred nadležnim tijelom,

– priložiti kopije akata donesenih u postupku i ostalih relevantnih dokumenata,

– opis problema: navesti u čemu se sastoji povreda prava.

Adresa je:

PUČKI PRAVOBRANITELJ

10 000 Zagreb

Trg hrvatskih velikana 6

– telefon 01/48-51-855

– fax 01/6431 – 628

– e-mail: info@ombudsman.hr