Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Privatnost i kolačići: ova web-lokacija upotrebljava kolačiće. Ako nastavite koristiti ovu web stranicu, prihvaćate njihovu upotrebu. Da biste saznali više, uključujući i kako kontrolirati kolačiće, pogledajte ovdje: Pravila privatnosti

Katalog informacija

Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 172/03), uređen je način ostvarivanja prava na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, dakle i Ured pučkog pravobranitelja.

Za sve informacije obratite se službenici za informiranje:

Zdenkica Čižmar:

– Tel: +3851 4851 855
– Fax: +3851 6431 628
– e-mail: info@ombudsman.hr

KATALOG INFORMACIJA

I. UVODNE ODREDBE – SADRŽAJ KATALOGA

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže ili koje nadzire Ured pučkog pravobranitelja i to kako slijedi:

a) pregled informacija,

b) opis sadržaja informacija,

c) namjena informacija,

d) način osiguravanja prava na pristup informacijama,

e) vrijeme osiguravanja prava na pristup informacijama.

II. PREGLED INFORMACIJA

Ured pučkog pravobranitelja posjeduje informacije, raspolaže sa informacijama ili nadzire informacije o:

a) statističkim pokazateljima pritužbi podnesenih pučkom pravobranitelju,

b) financijskom poslovanju ureda pučkog pravobranitelja,

c) postupcima nabave roba, usluga i radova,

d) dužnosnicima, službenicima i namještenicima ureda.

III. OPIS SADRŽAJA

A) STATISTIČKI PODACI O PODNESENIM PRITUŽBAMA PO SLJEDEĆIM KRITERIJIMA:

1.BROJ PRITUŽBI U ODREĐENOM RAZDOBLJU (GODIŠNJE / POLUGODIŠNJE)

2. BROJ OKONČANIH PREDMETA (GODIŠNJE / POLUGODIŠNJE)

3. BROJ PRITUŽBI U RADU

4.BROJ PRITUŽBI PO ŽUPANIJAMA

5.BROJ PRITUŽBI PO DRŽAVAMA

6.BROJ PRITUŽBI PO PODRUČJIMA PRAVA:

– MIROVINSKO OSIGURANJE

– NENADLEŽNOST

– OBNOVA

– STAMBENI ODNOSI

– GRADITELJSTVO

– VLASNIČKA PRAVA

– SOCIJALNA SKRB

– GRAĐANSKA PRAVA

– SLUŽBENICI

– BRANITELJI

– ODUZETA IMOVINA – NAKNADA

– PROGNANICI, POVRATNICI I IZBJEGLICE

– OSOBE LIŠENE SLOBODE

– ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

– ZAŠTITA OKOLIŠA

– POSTUPANJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

– ZAKUP / NAJAM DRŽAVN. ZEMLJIŠTA

– ZAŠTITA DJECE

– PRETVORBA

– STAMBENO ZBRINJAVANJE

B) FINANCIJSKO POSLOVANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Podaci o sredstvima iz Državnog proračuna, drugih izvora sredstava, te o utrošku sredstava.

C) PODACI O POSTUPCIMA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA

D) PODACI O DUŽNOSNICIMA, SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA UREDA

IV. NAMJENA

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

V. NAČIN OSIGURAVANJA

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

VI. VRIJEME OSIGURAVANJA OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama.